BUK

NM 2019

Las Aventuras del Principito

Ferrer Ferran

Her legger jeg ut innstudering av musikken, pluss tilbakemeldinger fra øvelser og konserter. Siste dato ligger øverst.

 

29. desember

trompet: I takt ti ønsker jeg sekstendelene ganske korte og markerte. Fra 3. slag (åttendelene) ønsker jeg første åttendel ganske kort og så en ritenuto (ritardando som får mer og mer tenuto) utvikling i åttendelene slik at siste åttendel blir helt utholdt.

alle: følg trompet i takt 10 (sjekk gjerne partituret hva de har)

trompet og trombone: takt 12: legg 32'delstonene rett på slaget. Dobbeltpunktete åttendeler skal være utholdt. "brassy" sound. 

trompet og trombone: takt 14: legg de første 32'delsnotene korrekt i forhold til ener i treblås. Siste 32'delsnote i takten plasserer dere rett på slaget.

horn: i taktene 8-9 og 15 har dere melodig. Jeg vil ha dette sterkt, men enda viktigere cantabile og med en lik klang i hele gruppa, så pass på at dere følger leder her.

tensax og euphonium: i takt 16: følg tromboner (de har det samme)

tromboner/ euph og tensax: start takt 16 presis etter ener lagt av all treblås. 

alle: følg tromboner i takt 16 i deres rit

tromboner: takt 16 er appassionato, men vil ha molto marcato med tenuto/klang på tonene. Tenk at dere skal lede hele korpset her.

alle: treff 2. slaget i takt 17 sammen med trompet (har to 32'delsnoter opptakt til 2. slag)

altsax/ horn/ euphonium:  jeg ønsker i takt 18 å høre mest horn.

horn/ fagott: i taktene 19-20 spiller dere sammen med piano og melodisk slagverk

Mallets: jeg vil ha stikknoter for harpe og piano i hele stykket

klarinetter: akkordene fra 22 er som følge (natura) (obs alt dette spilles med piano, så sjekk litt med tuner her slik at dere ikke blir høye)

- 22: Dadd9 (3. kla har 9'er som dissonerer)

- 23: F3m7/C#: (2. kla har 7'er som dissonerer)

- 24: Hm7add11: (nederste 1. kla har 7'er og øverste 2. kla har 11'er som dissonrerer)

- 25: Dadd9/A: (2. kla har 9'er som dissonrerer)

- 26: Em7/G: (3. klarinett har 7'er som dissonrerer)

- 27: Em7: (3. klarinett har 7'er som dissonrerer)

- 28: A7sus4: (øverste 1. klarinett har 7'er som dissonerer)

alle: tempo fra 30 blir minimum 126.

trompet og horn: takt 42- 44: viktige ledetakter. Pass på at takt 42 blir korrekt rytmisk, stopp lang tone før åttendeler. molto artikulert. Alle følger leder i trompetgruppa. 

lys treblås: taktene 50- 54 er akkompagnement, max mp.

trompet/ trombone/ horn: taktene 54-55: viktige ledetakter. Pass på at alt blir korrekt rytmisk, stopp lang tone før åttendeler. molto artikulert. Alle følger leder i trompetgruppa.

alle: tempo fra 158: 126

alle: tempo fra 176: 88 MEN: takt 183 spiller rit på to første slag og to siste slag i 73!)

alle: tempo fra 184: 146