BUK

NM 2019

Las Aventuras del Principito

Ferrer Ferran

Opptak fra øvelsen legges her: 

https://www.dropbox.com/sh/rxns0up4qok77tp/AACgYU_c-He0BHrjZui32Rida?dl=0


Tempi (oppdateres jevnlig, ligger alltid øverst, så det er tempiene som står her som gjelder, ikke lenger ned i teksten)
tall 30: 132
tall 176: 88
tall 184: 160

Akkorder:

1. takt: Cadd9 (3. horn har 9'eren)

2. takt: C-dur

3. takt: Em

4. takt C- dur

5. takt: Em

6. takt: F-dur (sweet cheesyness!)

7. takt: D7 (med F# i bass)

8. takt: C- dur

9.- 10. takt: Dm7-5 (Med Ab i bass)

11. tom 18. takt= 2. tom 9. takt

takt 19.- 21: deilig Gsus4! 

fra 22. til og med 29 er det viktig at orkesteret intonerer etter harpe og piano. (lett å bli høy)

22: Dadd9 (2. kla har 9'er)

23: F#7 (med C# i bass)

24: Hm.add11 (2. kla har 11)

25: Dadd9 (med A i bass)

26: Em7 (med G i bass)

27: Em7

28-29: A7sus4
Her kommer spesifikke instruksjoner i musikken, pluss tilbakemeldinger fra øvelser og konserter. Siste dato ligger øverst.


16. mars (kommentarer på opptak fra 12. mars)
Generelt:
Jeg synes vi ligger godt an og mye låter virkelig fint! Dere jobber virkelig godt, og det merkes på utviklingen. Men vi er fortsatt i en prosess, og vi er ikke kommet i mål dit vi skal, så det er viktig at vi setter på øvebremsen nå, pluss at de som ikke helt har kommet igang med øvingen tar et ekstra tak nå de siste ukene. Om to uker sitter vi på scena i RM men allerede om litt over en uke skal dette presenteres på en konsert. Dvs kommende tirsdag er siste øvelse før fremførelse.
Vi må ikke glemme det vi har jobbet med ang intonasjon og balanse. Det er en del steder vi nå har mistet litt kontrollen igjen, så vi må ta tak i noen av disse kommende tirsdag. Vi har litt balanseutfordringer noen steder, og det kan vi løse ganske lett, men det er viktig at dere følger det som er sagt og ikke jukser med pp eller ff. Det er nå lett å gå tilbake til sånn man har spilt det allerede 1.000 ganger, så instruksjon som kommer nå trenger litt mer hjelp for å komme på plass og bli husket. I de raske tekniske stedene bærer det fortsatt litt preg av notelesing hos noen. Her må dere kunne lytte mer enn dere leser noter, og jeg er sikke rpå at de aller fleste egentlig kan stemmen sin godt nok til å gjøre dette. Tør å slippe deg løs og kommuniser, samarbeid, led, følg og lytt!
Vi snakker mye musikalske tekniske ting, men ikke la oss glemme musikken oppi alt. Dere må alltid ha musikken i hodet samtidig som dere tenker på alle disse tekniske tingene. Det kan hende en akkord med energi kan låte bedre enn en akkord med "bare" perfekt balanse og intonasjon. Hjemmeleksen blir derfor nå å alltid tenke en musikalsk enerdi i alt dere øver. Framover? trist? glad? sprudlende? skummel? etc... 

Spesielle tilbakemeldinger:
alle: starten trenger et bittelitt høyere tempo (mitt ansvar)
hn/trb/euph/tub: mye bedre start, men fortsatt trengs litt tryggere start særlig de som har grunntone (C) i HN og TRB.  
kla: takt 3 og takt 5 låter litt rotete. Det er noen toner som stikker seg litt ut i løpene, prøv å få det så jevnt som mulig uten piping eller forterkede toner. Kanskje noen kan bare ligge på lange toner i disse taktene? det vil gjøre balansen bedre i korpset. Pass også på intonasjonen på tonen dere lander på i takt 4.
trp/trb: balanse innad i stemmene i tall 10 er ikke helt på plass. 
trp/ trb: ønsker nå lengre toner i 12 og 14 (de dobbeltpunkterte åttendelene). Balansen her er fortsatt ikke helt perfekt, særlig i trb. Dette gjør at det høres litt surt ut. 
trb/euph: ikke helt overskudd i takt 16 (siden dette er unisont, kanskje ikke alle skal spille?). Pass særlig på tonen dere lander på i 17.
trp: takt 17 er ikke sammen. (jeg tror dere som sitter foran må følge de som sitter bak, noe annet blir vanskelig)
hn: dere ligger fortsatt litt over i intonasjon fra 19.
trb: pass på intonasjon i takt 33 (Ab-dur akkord)
kla/e.hn/asx/tsx/fl.hn: snubler litt i slutten av takt 37 
fl: løpene i takt 38- 41 låter ikke helt jevne/virutose. Disse må det sprute energi ut av! (men ikke ff, energien kommer i teknikkoverskudd). Pass også på at dere kommer helt inn i tempo til klarinetter i takt 41 ->
treblås: las oss gjøre en liten cresc i takt 40 inn mot 41, droppe litt ned etter første tonen i 41 (i dynamikk og absolutt ikke i energi) og så bygge det opp gradvis fram mot 46). Pass særlig på kontroll i siste slag i takt 40 (de som har åttendeler), der låter det ikke helt med overskudd nå (noen som spiller feil?). Klarinetter (særlig 1. kla) må være forsiktig med topptonene fra 41 -> så disse ikke stikker seg ut.

treblås: løpet i slutten av 45 kan være enda jevnere hos alle slik at det låter mer viroust. intonasjon på tonen i 46 er ikke helt perfekt. 
kla/ob/fl: vil ha litt mindre klarinett i balansen fra 50- 54. 
brass: det føles som ikke alle aksentonene i 45 og 55 får samme trøkk. Bl.a. siste tone i 54 pluss 2. slag i 55 føles som blir med mindre aksent?
alle: fra 34- 56 må vi på toppen av alt få til riktig energi. Den skal lene seg framover uten å rushe tempo. Det har noe å gjøre med artikulasjonen dere spiller å gjøre. den må være spenstig og entusiastisk! Det skal høres ut som vi ikke tenker på noe teknikk eller samspille eller balanse i det hele tatt, kun på musikkglede og formidling, disneyfeeling og klisjeer (men selvsagt må dere tenke på det andre også. men det skal ikke HØRES at dere tenker på det)
fl: ikke helt enige i 60 og 63
kl/ob/fl: ikke helt enige i 72- 74 (det høres fortsatt ut som det er noen som løper pluss at dere ikke starter helt likt). Kanskje ikke alle skal spille i første takten? 
alle: pass på dere som kommer inn i takt 77 at dere ikke kommer over i intonasjon (horn?)
kla: svakere klarinetter fra 80. Dere dominrer lydbildet men skal egentlig balssnere med fløyter og obo.

fl/kla/obo: fra 80: ha litt svikt (klokkeeffekt) på tonene dere lander på etter løp slik at disse ikke blir helt "flate"

tuba: fra 84- 88: kun en tuba (her blir det også bass og celli). 
brass: ikke sammen på de to siste slagene i 89 (viktig sted!). Det balanserer heller ikke helt innad i stemmene. 
alle: akkord i 90 er ganske godt intonert men ikke helt perfekt balanse. Noen terser stikker seg litt ut. 
trp/ picc/ asx: intonasjonen mellom dere er ikke helt bra fra 92. 
trp/fl.hn: ikke sammen i 95 (lytt på skarptromme!). balanse og intonasjon er heller ikke helt på plass. 
kla/fl/sax/hn: ikke for lange toner etter løp eller bevegelser mellom 105- 112
alle: land helt sammen i 112 (se opp!)
alle: 112 fungerer ikke intonasjons og balansemessig. Det er bedre, men vi må bruke mer tid på dette.
alle: 117: hele korpset ligger litt høyt i intonasjon her. lytt dere nedover og tenk balanse. 

kla/ob/fl: takt 114 fungerer ikke (seksolene). Egentlig skal dere være sammen med basstromme her, så vi kan øve litt på det neste gang. Men ikke trekk dere tilbake her, dere må bare gønne på!
basstromme: mye mer og mye tydeligere i takt 114 (solo!) 
timpani og basstromme: ikke sammen i 117. 
EH: hvis mulig hold litt etter at klarinetter har startet i 123 (nå stopper du rett på eneren, men skal strengt tatt stoppe på 2. slag. det er ikke superviktig at du holder ut helt, men bare litt lenger enn du holder nå)

HN: kom inn i samme intonasjon som klarinetter i 124.
kla: horn kommer inn i 124-125, tilpass også deres intonasjon litt til dem siden de nok ikke hører dere mens de spiller.
perk 2: cresc i 137 starter litt for tidlig, så det høres ut som du er oppe i maks allerede på 3. slaget. Kjenn at du jevner den ut litt og får en cresc helt til eneren i 138.
alle: intonasjon på ener i 146 må være forberedt og bedre. Kanskje særlig fra HN og trb som spiller den kort, det høres godt hvis denne ikke ligger der den skal i intonasjon og balanse. 
HN/ trb/ euph: øv særlig mye på takt 146 (og kanskje også med tuner? dere ligger på en kvint på 2. og 3. slag så bittelitt over er fint)
alle: intonajson og overskudd i lytting fra 150-> må øves litt mer på. Alle må være "klare" for modulasjonen/ akkordskiftet som skjer her.
euph/ trb/ hn/bsn: ikke alle pust etter tredje slag i 155. Og de som puster: strekk på 3. slag før dere puster.
kla: obs i 157 vil jeg ha enda mer dim MEN ingen rit (dere gjør ørlite rit på opptaket fra sist)
hn/flg: pass på intonasjon/treffsikkerhet på: 2. tone i 160, 1. tone i 162 og begge toner i 164. Samspillet er ikke helt sammen heller, pass på at dere er helt sammen med leder og ikke følger henne.
fl/kla: Ikke helt overbevist over virtuositeten i 166 og 16 :P. Og her er det mf så dere kan spille litt mer. 
trp: bedre legato (og teknikk?) mellom åttendelene i slutten av takt 169 og slutten av 171
timpani og basstromme: litt mer bakpå fra 176 (særlig basstromme pusher tempo noen steder som 178)
kla/fl/ob/eH: pass på at dere starter samtidig i 179, noen starter bittelitt før resten.
flh/trp: ikke helt sammen fortsatt i 180. Jeg lurer på om vi skal legge 4. trp og 2. flugelhorn på samme stemme som 2. trompet i 1. takt? Jeg tror kanskje ikke det merkes så godt at dere bare spiller tostemt, og så slipper vi de dype G#'ene?
kla/fl/xylofon: 180 er ikke helt sammen. Ønsker at det høres mer virtoust og fremoverlent ut. Vil ikke ha det raskere, bare bedre sammen.
hn/trp/flhn/euph: ikke sammen i 182. Pass på at dere som kommer inn har samme underdeling som takten før. Det blir her også for mye 1. og 2. trp på toppen. 
bassi: noen blir litt for sene på 2. slag i takt 191
basstromme: hører ikke innsats i 190 (solo)
kla/ob/sx: ikke alle har helt jevne løp i 200-201. I balansen blir det kanskej litt mye 1. kla? hører ikke akkorden i kla. 
slagverk: groover ikke helt mellom perk 1, timp og perk 3 i 202-203. 
alle: ikke start for tidlig på eneren i takt 204 (høres ut som en trp starter for tidlig?)
kla/obo: det er bedre med løpene fra 204-109, de kan fortsatt bli bittelitt bedre kontrollert, men dere rusher ikke mye nå. Det som er viktig er at dere er helt rytmiske når dere starter på 2. slaget  i 207. Her er det en del som blir for sene nå. 
alle: jeg synes ikke overgangen til 212 fungr særlig godt. jeg ønsker derfor at dere som har pause på eneren i 212 spiller tonen MED energi helt fram til eneren. Dere som spiller på eneren i 212 bytter på innad i gruppen om dere puster eller ikke. Dette prøver vi ut på tirsdag så det er ikke "written in stone" om det blir sånn.
alle: 212 har ikke cresc i løp og trioler. Særlig trp lander litt høyt i 2. takt her. 
alle: ikke rush trioler i slutten av takt 213 (særlig dere som ikke spiller på eneren i 214 har en dendens til å gjøre dette.)
HN: flott innsats i 220! Men kjenn at dere holder den helt til 221.

alle: generelt må vi øve bedre kontroll på dynamikk, treffsikkerhet og samspill i 212- 221. Når vi har fått kontroll kan vi trekke det ut til MADNESS. 
trp/fl.h: det er fortsatt en del å hente på intonasjon og samspill i 223- 229. 
lys treblås: liten aksent hos alle i takt 229 pluss liten cresc til 230.. Vil ha sterkere 3. kla og saxer. Obo kan spille 2. obo her. 
brass: hold ut tonen i 230! Mange stopper denne på 4. slaget istedenfor 1'er i neste takt. 

fl/picc/obo/kla: pass på å lande sammen i 234. 235 og 236 må kontrolleres bedre intonasjon og balanse (det er fint med litt frase som går opp i 235-236, men ikke for mye). Sjekk særlig intonasjon på 2. slaget i 235

tuba/euph/basskla/barysx:pass på at dere holder kompet like steady helt inn til 238 (kanskje en del som bygger opp pust før, men dette rokker på samspillet)
treblås: 242 låter nå mye bedre, men ikke alle her helt med på å få fart på tunga med en gang enda. 

alle: akkord på 246 balanser og stemmer ikke helt. 
kla: fra 238 er det kun mf. Ønsker samme energi men litt svakere. 
slagverk: flott samspill fra 246.
alle: ikke øk når dere klapper i 253 ;) Hjemmelekse: klapp denne takten i tide og utide: på busstoppen, i butikken etc. Og prøv å gjøre det helt rytmisk uten å øke på første forsøk. 
trb 1-2/ euph 1: pass på at dere ikke kommer for tidlig inn på 2. slag i taktene 268- 276 (det skjer i takt 274 på opptaket)
trb/euph: legg en liten aksent på de lange tonene fra 268, men gå helt tilbake etter dere har lagt dem. 
kla: noe feilspill imellom 284- 293. Dette er unisont så pass på at dere kan dette godt, det høres fort noe noen spiller feil. 
alle: ikke push tempo når dere klapper i 287. HELT presis!
tuba/euph/barysx/basskla: HELT sammen med tromboner/slagverk på 301. Det låter litt tungt og upresist. 
alle: intonasjon på akkord på 301 stemmer ikke (D-durakkord bortsett fra HN 3 som har add 9). Alle som har tonen D-natura kan øve seg med tuner å spille taktene før og lande på 301 in tune.
hn/flugelhn: fra 305 har ikke alle kontroll på stemmen sin, intonasjon og treffsikkerhet. Øv dette gjerne med opptaket så dere blir vant til å lytte på tromboner og slagverk. 
trp: ikke alle er i tide på åttendeleenei 314 og 316. 

lys treblås: starter ikke helt samtidig og spiller ikke helt sammen i 319 og 320.
alle: intonasjon i 336 (2. akkord) og 340 (2. akkord) er ikke helt bra.
alle: intonasjon mellom dere som har melodi fra 355 er ikke helt bra (særlig E natura i 1. takt og eneren i 357). Ønsker meg også fin legato mellom siste tone i 356 og første tone i 357 uten at tonen i 357 får en aksent og blir mye sterkere.

lys treblås: overskudd og intonasjon i 363- 367 er ikke helt bra. 
alle: ikke gå for tidlig ned i dim i takt 268-269. Vil bare ha litt dim i sltten av 369. Dvs dere må kompansere for stort sprang i 368 så det ikke plutselig blir mye svakere. 
kla: 
372 ikke helt overskudd i klangkontroll og stil. (Spiller noen nede her også? Kanskje flere kan gjøre det så vi får litt dybde i dette tema?)
alle: vi må spille MOR takt 377 fra 375. Dvs, ikke alle kan puste før 377. 
kla/fl/picc: høres ut som en del av dere bytter akkord i 382 et slag for sent? OBS: det er viktig å vite at alle i brass+sx puster på 1. slag i 382, så dette er et slag dere ikke får lov å slappe av på og puste på. Her trengs det at dere jobber som bare FY!
fl/obo/kla: takt 383- 384 fungerer fortsatt ikke. Kanksje ikke alle skal spille løpene her? Hvis alle skal høre obo, må vi dempte klarinetter ganske mye. Pass også på at alle tonene får samme klang i klarinetter i 383 og særlig 384 (ikke så mye ekstra på tonene som faller på slagene. 
alle: intonasjon på 385 er ikke bra
hn: ikke starter for tidlig i 390. Klarinetter har opptakt, se opp på meg og legg eneren sent. 

1. trb: oppfatter deg fortsatt lav på 391 på Bb og Db(obs, korpset kan ha steget her, så følg intonasjonen som ligger ellers hørs du sur ut)
alle: intonasjon på 400 er ikke helt bra (A7 akkord, A'er må gjerne sjekke med tuner, men øv på å spille taktene før og så lande in tune og holde den in tune i dim)
alle: intonasjon fra 401- 405 kan bli bedre. Svakere horn? men viktigst av alt: mer musikk! bygger opp mot håp! forventning. Forelskelse!
trp: det blir sterkere i takt 405-406 enn i 407-408. Det blir ikke en oppbygning. De som starter må kanskje spille svakere? og de som fortsetter betydelig sterkere.
tromboner: ikke kom for sent inn i slutten av takt 415, her skal dere bli med horn.
kla: ikke land for tidlig i takt 420 (eller for sent, land helt presis, se opp). Husk trille er kun mf. Dette er særlig viktig i 422 hvor litt for mange kommer "fram" for tidlig. Pass på når dere puster at dere ikke senker farten på trillen. Det kan godt være litt svakere triller fra 422, det er tross alt tromboner som er interesante å høre på her.
alle: Vi trenger et høyere tempo fra 405 og ut (mitt ansvar). Jeg synes dette dør litt og blir lite spennende. Det har nok også litt med at alle lytter og prøver å treffe slag og overganger helt perfekt. Vi kan nå senke skuldrene litt og lage musikk her i tillegg til ale det andre vi skal tenke på. Da kanskje noe av det jeg nevner over faktisk løser seg selv. 
5. mars (fortsettelse fra 4. mars)

alle: 76- 80: tell og kom inn riktig ;)
alle: tema og overstemme lettere fra 80. Lekent. Leggiero!
trp solo: sjekk intonasjon på E og A i 84- 88
alle: nr vi kommer til takt 90 tar det kopset litt lang tid å finne instonasjonen
lys treblås: lettere fra 96- 100 (særlig klarinetter)
trb/ euph/ hn: hold dynamikken oppe helt til 3'er i takt 102. Det føles som dere gir litt opp før de

trp/fl.hn: 103- 105 må bli bedre samspill. 
kla/ fl/ob: ener i 203: ikke for kort (men dere får lov å puste etter den)
alle: 112: se opp og treff de tre første tonene sammen (noen spiller for fort)
kla/ fl: pass på intonasjon på 2. slag i 113

KLA/ FL/ OB: ikke helt sammen andre halvdel av takt 114
basstromme: sterkere og skarpere i takt 114
trp/ hn/ trb/ euph/ tx: se opp 116, land de tre siste tonene helt sammen. Tenuto= med srtikulasjon her. 


4. mars
Følgende ting skal jobbes videre med:
HN: 1: intonasjon
alle: 6: kontrollert slipp av ener med tenuto
alle: 8-9: kontrollere intonasjon i dim
trp/ trb: 10: balanse trp og trb (og samspill)
trp/ trb: 12: skarpere punkteringer og like artikulasjoner i hele takten

trb/ euph: 16: sampsill trb og euph + alle tonene får samme artikulasjon
alle: 17: intonajson på eneren
trp: 17: samspill trp (særlig 32'delsnoter må høres tydelig)
sax/hn: 18: litt intonasjon sax+ hn slutten av takten
alle: 19: obs! alle må lytte pås ax og hn og lande med disse presis på eneren

basstromme: ikke sammen med korps fra 30: lytt på tromboner og se på dirigent (blir litt sen)
kla/ob/fl/sx/1. euph: mer cresc og dim fra 30- 33. Kvartolene må bli jevne hos alle slik at vi kan jobbe med samspillet her bedre også.
kla/ asx: liker artikuleringen fra 34. Pass på at det hodler seg disneylystig hele veien. Særlig der dere har lange toner. 
fl: 38- 40: tryggere løp, sterkere og mer cresc/dim. mer energi!
trp+hn: ikke helt sammen fra 42, og høres ut som dere ikke helt kommer inn i intonasjonen som allerede ligger. 
alle: mer cresc i 44 og særlig 45 (mest i 45).
trb:  fra 46-> pass på at åttendeler blir raske nok. 
kla/fl/ob: svakere fra 50 og lettere (særlig i klarinett)
trb/hn: 50 til 54 må føles som en utvikling som ender i 54. Nå blir det nesten dim. heller en slags cresc.
alle: ikke helt samspillsoverskudd i 54-55. Slagverk ikke sammen med blås.
solister fra 56- 72: bravo!
alle: 72- 76: Ikke push tempo (særlig i takt 75). Vil ha mer utvikling i cresc. Pass på at ingen starter for tidlig i takt 72, lytt på slagverk og treff denne eneren perfekt. p må være generelt svakere.19. feb:

alle: 174-175: skriv inn dim. så vi får med subito F på 176

176: mer furioso sekstendeler. Vil ha høre alle 16'delsnoter jevne og sterke, med en cresc gjennom takten
177-178: mer aksenter, mer kommando!
178: sekstendeler jevne og sterke
179: litt lengde på åttendeler, men likevel luft imellom. superraske forslag.
180- 184: underdeling i korpset er ikke helt lik/ jevn/ konstant. Ikke spill mer enn f her før all rytmikk er helt på plass. Lytt til skarptromme for samspill.
basstromme: pass på at det er nytt tempo i 176, ikke spill denne takten for fort. I takt 177- 180 ligger du litt bak korpset.
alle: takt 183: vi legger rit på de to første slagene slik at de to siste slagene i takten holder nytt tempo= 80. Tempo fra 184 er nå 160.  

kla/fl/ob: fra 184: hold energien og JOBB de 3-4 første taktene for å finne hverandre og holde sammen. Ikke la energien falle.
grovmessing og lav treblås: tema fra 184- 194 blir noen ganger litt bak. Særlig i takt 191-192
ob/kla/E-H/asx/tx: ønsker tydelige kvartolløp i 200-201 (nå hører man ikke kvartolrytmen, bare masse bevegelse)
trp: kun mf fra 94 (noen på 1./2. trp blir litt sterke)
skarptromme: 202: ønsker aksent på 2. slag, pass på at 2. slag ikke spilles for fort samt tonen etter 3. slag for tidlig. Ønsker også å høre 6'oler i  203 hvis det er mulig å få dette tørrere?
trp: 204= kun mf
alle: 210 er f, skal være sterkere enn taktene før. 
alle: start i tide og med overskudd på eneren i 212, slipp lang tone før i god tid slik at derre rekker pust pluss å få tunga skikkelig på plass for jobbing!
tuba/euph/bsx/basskla/bsn: 221- 238 låter litt tungt og ikke helt sammen. Få dette virtuost, ingen kan ligge bak. Kort men likevel med tydelig pitsj på hver tone. hard artikulasjon, men kun mf. 

 

16. feb:
her er ting vi skal jobbe med basert på opptaket fra sist prøve:
takt 1: ønsker litt mer cresc hos alle pluss sikrere start.
4: lande sammen på eneren og få en tydelig C-dur før vi slipper for pust (for de som puster)
10: lande tydelig sammen på 1'eren
trp: takt 10: felles artikulasjon (litt hardere hos noen)
11: større forskjell på f fra mf i takt 2
trp/trb: bedre samspill og balanse i12 og 14 (mer understemmer). pass også på å holde tonen i 13 og 15 lang nok
trb/euph/tsx: intonasjon og overskudd i takt 16

trp: intonasjon og samspill takt 17
asx/hn: litt utydlig mot slutten av takt 18 (men mye bedre enn første gangen!)
dirigent(alle): ingen rit i takt 19- 22
kla: tydelig trygg start på 22 (intonasjon litt høy, men kun på 1. akkord)
lys treblås: start svakere på 30 slik at cresc får mer effekt (men likevel tydelig start og sterk rytmikk. Helt jevne kvartoler)
tempo fra 30: 132 (dvs vi spiller litt sakte på opptaket)
kla/ asx: mer "glad" og uttrykksfult med en gang fra 34. Overdriv aksenter i første takt for å "komme igang" med stilen. Dere er heller ikke helt enig i intonasjon her.
basstromme: pass på at du ikke ligger bak blås fra 30
trb: fra 30: pass på balansen i gruppen, Ingen skal lede med dynamikk.
fl: litt mer overskudd i innsatser i takt 38 og 39. Start løpet helt presis og spill jevne sekstoler med kontroll på cresc og dim. Øv med metronom for å sjekke at dere lander rett på slaget etter løpet.
kla/ E.hrn/ asx/ tsx/ fl.horn: fra opptakt til 39 er det litt smårusk (feil toner) pluss litt infonasjon som må ryddes opp i.
41- 46: Dette må vi bare øve mye på sammen. Hver for dere: pass på at intonasjon og klang holder seg konstant i cresc gjennom disse takter.
euph/ trb/ hn: fra 46: vil at alle spiller mer MOT enerne. Pass på at dere ikke løper i 52-53. Vi har litt treffsikkerhet og intonajson i disse takter som kan forbedres.
Trp/hn/trb:  54-55: pass på at alle spiller like sterkt innad i gruppene, at alle tonene får den samme artikulasjonen og ikke noen få toner stikker seg ut. Dette skal spilles med skarp artikulasjon med stor klang.
soloHN:  er det mulig å spille til og med F# i takt 61 før du puster? og så ikke pust før du er ferdig?
solotrp: øv på å spille fra 65 alene. Hvis dere er flere som skal øve inn soloen blir dere bare enige om hvem som spiller den hver gang. 
74-75: triller kan være tydeligere, villere og rytmisk bedre plassert. 
kla/obo/fl: opptakt til 76: start løp med aksent, start det veldig presis rytmisk og helt jevnt løp.
brass: pass på at ff i 75 blir med klang og overskudd, og ikke spiss klang.
takt 76- 80: kom inn presis.
basstromme: for sterkt fra 80 (spill litt svakere enn timpani der du spiller sammen med timpani)
kla: balansen i 84-88 litt ujevn, trenger litt mer 2. og 3. kla.
skarptromme: gjør en naturlig dim inn til 92, så det ikke blir fullt så sub mf
trp: ikke helt sammen i 95 (noen starter litt tidlig?)
trb/euph/hn: pass på så dere ikke rusher i 98-99
fl/ob/kla: ønsker en aksent i starten av løp i 102
103- 112 skal vi jobbe en del med. Pass på at du har god kontroll på din stemme slik at du kan lytte til andre her.
Pass på at dere ikke spiller foran meg fra 112 (dere som har firedeler og halvnoter). Alle må ha overskudd til å gjøre cresc særlig på siste slaget i 116, med sterkst tone på ener i 117.
118-119: alle med lang tone: stopp denne presis og rett på eneren i 119.
E.hn/ tuba: ønsker ikke opphold fra 122-123. E.hn ligg over slik det står og Tuba stagger breathing.
kla/hn: ønsker ikke hull på taktstrek 126: hn hold helt ut og kla: bytt på å pust.
130: land presis sammen.
fl: mer solistisk i 137
tuba/ euph/ trb: vi skriver inn cresc i to siste slag i takt 137, men mest på siste slag.
Alle hold ut tonen i takt 141 til 4'eren, ikke for mye dim.
142- 146: Samspill trioler ikke helt på plass.
Hold ut tonen litt lenger i 148 før dere puster før 3éren.
alle: pass på balanse fra p i takt 152. Får litt for sterk 2. stemme i forhold til melodig (i bl. a.sx eller tsx)
Vi får en stopp i 155, det er fint hvis ikke alle puster etteér 3ren, men tenker på hele takten mer som en helhet.
TRB: Ikke start for tidlig i 158. pass også på intonasjon på D# (litt høy?)
tuba: litt tungt og utydelig fra 158. Følg leder helt og spill med skarp artikulasjon.
hn/fl.hn: litt mye småskødd fra 160 i melodi. Øv dette med overskudd i alle stemmer
trp: litt mer overskudd hos alle i melodien her, litt mye småskødd og mangler litt overskudd på klang og intonasjon hos noen.
kla/fl: hører ikke innsatser i 170-171 (klarinett spiller ikke så det er jo ikke så rart)6. februar- 9. feb:

trp/trb: pass på rytmer i takt 14 (minner om tekst tidligere lagt ut: takt 14: legg de første 32'delsnotene korrekt i forhold til ener i treblås. Siste 32'delsnote i takten plasserer dere rett på slaget.)

alle: pass på 2.sslag i takt 13: svar naturlig etter trp legger eneren.

alle: pass på eneren og toeren i takt 15. 

sax+euph: mer i takt 18

alle: takt 22- 30: spill med opptak for å finne intonasjon. (spill også taktene før slik at dere er vant til å ha spilt sterkt før dere plutselig skal spille svakt)

opptak: 

https://www.dropbox.com/sh/8pa583ek4cqq3ee/AAABTO-i8wYZ-rhcw6r3pYOta?dl=0

kla/fl/obo/asx: cresc og dim fra 30: mer. Som vind! Selv om siste tone i 31 er F, gå ned til MF i 32 så den blir lit 30. 

kla/asx: 

- 34: aksent på første og siste tone

- 35: aksent på 2. slag

- 36: cresc gjennom de to siste slagene

- pust mellom 39-40

alle: fra og med 41 til og med 43 ligger samme akkorden (Db7) (bortsett fra basstemmer). Pass på at dere spiller den samme intonasjonen gjennom alle tre taktene.

trp: 46: start sterkere og gjør dim slik at alle hører dere.

lys treblås: lett fra 50-54

alle: fra 76-80: helt "død" tone, ikke pulser tonen fordi dere teller. 

kla: rytmisk veldig sterke fra 84-88. ingen slagverk hjelper dere her. 

alle: ener i 142 skal være pp hos alle. 

trb: pass på poco stringendo særlig i takt 154, vær i tide etter tredje slaget

fl: i takt 156 er det viktigst at man hører toppene og at disse er rytmisk sterkt plassert. Kanskje noen kan spille kun disse?

cl: i takt 157 er det viktigst at man hører toppene og at disse er rytmisk sterkt plassert. Kanskje noen kan spille kun disse? (Ta over etter fløytene som har det samme takten før)
trb og temple blocks: pass på at dere høres i 158, kanskje spill ca f med dim over to takter?
alle: subito dim i 158, men med kontroll, stopp lang tone presis. 
fl/kla1: 166-167 er som vind, gjør mye ut av cresc og dim, og viktig å treffe topptoner og bunntoner presis rytmisk

sax: fra 168 er dere den gruppen som skal være svakest, jeg tenker maks mp, men mulig svakere. Kun en skygge av trompetene.
fl: øv inn takt 170 med overskudd. Start f med molto dim. trippeltunge?
kl: øv inn takt 171 med overskudd. start f med molto dim (imiter fløyter som har det takten før) 
fl/ kla/ asax: Molto energico fra 176! F+! Blås igjennom alle sekstendelene, og bruk marcato artikulasjon. Der dere har forslag før en topp tone med aksent: ta litt ekstra i og "ripp" den opp. Men likevel litt lengde på åttendelene i takt 179. 
trp: 180: spill lik artikulasjon på alle sekstendelene. Øv dere med metronom med å komme i tide på første sekstendel. Stopp tonen før slik at dere får tungen på plass til skikkelig artikulasjon på første sekstendel. Lytt på skarptromme som har eneren og toeren.
fl/kla/xylofon: lytt på trompeter og skaprtromme i takt 180 for å få det rytmisk helt på plass. 
trp/ hn/ euph: takt 182 spill lik artikulasjon på alle sekstendelene. Øv dere med metronom med å komme i tide på første sekstendel. Stopp tonen før slik at dere får tungen på plass til skikkelig artikulasjon på første sekstendel. Lytt på skarptromme som har eneren og toeren.
fl/ ob/ kla: fra 184: hold god mf, lytt samtidig på klokkespill. 
trp: fra 194 trenger vi dere sikre fra første åttendel, dere er hele motoren. (obs dere ligger på dissonerende toner mellom 1+2 og 3+4 trp, så stol på det du har øvd på. 
trb/hn: fra 195 til 212 er egentlig deres innsatstoner melodien. Den første kommer i trb 1(+2?) i 195, så må alle dere andre matche dette i dynamikk og artikulasjon. 
slagverk: pass på at dere spiller helt rytmisk i takt 202-204, ta tempo som vi spiller i (kanskje det ikke alltid er tempo dere har øvd med metronom?). Verdt å merke seg: skarp og timpani spiller ca det samme, bortsett fra at timpani i takt 203 har åttendelstrioler som skal passe med skar sine seksoler. Chimes har alle slagene.
congas: fra takt 204 kan nok dynamikken heves til en F
alle: 212 er som en kranglete, snøvlete full mann! Men for at vi skal få til det uttrykket må dere absolutt ikke snøvle! Her må dere spille molto ritmico marcato. Altså veldig rytmisk sterkt og artikulert. Spill alt med et stort utropstegn! Men innenfor dynamikken...

alle: fra 221: iskaldt, uten følelser (business man).
lys treblås: 229= f
fl/ob/kla: fra 231: ha godt overskudd på hvor tonene etter løpene havner. Det er ikke utrolig viktig at alle løpene blir helt perfekte, tenk på de som forslag/ gliss mot tonene dere lander på.
lys treblås: pass på takt 241: det er lett å komme tidlig på 2. slag her. 

 

3. februar:

For å få ting sammen, lytt på følgende instrumenter på følgende steder (dette skal skrives inn i alles stemmer):

Takt 10: trompet+ tromboner

takt 16: tromboner

takt 22-30: piano+ klokkespill

takt 30- 34: tromboner og/eller timpani

takt 34- 45: skarptromme

takt 46- 50: trompet

takt 50- 56: skarptromme

takt 56- 72: piano og klokkespill

takt 80- 84: skarptromme

takt 84- 88: klarinetter

takt 90- 102: skarptromme

takt 103- 112: trompeter

takt 134- 138: piano og klokkespill

takt 142- 146: først sax i to takter, så tar tromboner over og får hjelp av horn i 145

takt 158- 176: tromboner og temple blocks

takt 184- 194: piano, klokkespill, lys treblås

takt 194- 202: trompet og congas

takt 204- 210: trompet og congas

takt 221- 229: skarptromme

takt 231- 246: skarptromme

takt 246- 276: groove i hele slagverk

takt 280- 284: skarptromme

takt 284- 293: groove i slagverk

takt 291- 301: skarptromme

takt 301- 341: temple blocks

takt 341- 355: basstromme og timpani

takt 355- 363: bastromme

takt 363- 381: skarptromme

takt 411- 415: skerptromme

 

 

31. januar:

RETTELSE: Hn 2 skal ha G (på instrumentet) i de tre siste taktene

HN/ trb 1-3/ euph 1/ bsn: 422- 425: alle tonene med samme artikulasjon og kvalitet

alle: 422-423: C-dur. 424: F-dur med C i bass. 425 og ut: C-dur

trp/ a.sx/ t.sx: 375-276: balanserte akkorder. Fokuser mer på klang og balanse enn sFz. En tydelig ansats i FF holder, viktigste her er at alle spiller med klang (åpen hals), intonert og balansert, men likevel kraftfullt!

fl/ ob/ kla: fra 363- 367: spill ff, sterk rytmikk/ puls og med god klang. Dette må høres over brassen. 

kla: fra 372: spill subito (plutselig) f fra 2. slag. 

 

 

22. januar:

Siden pianist Oscar ikke kommer på alt for mange øvelser har jeg bedt han spille inn partiene 22-30 og 56-72 som er fine å øve med for intonasjonens del. Opptakene ligger her:

https://www.dropbox.com/sh/8pa583ek4cqq3ee/AAABTO-i8wYZ-rhcw6r3pYOta?dl=0

 

 

29. desember

trompet: I takt ti ønsker jeg sekstendelene ganske korte og markerte. Fra 3. slag (åttendelene) ønsker jeg første åttendel ganske kort og så en ritenuto (ritardando som får mer og mer tenuto) utvikling i åttendelene slik at siste åttendel blir helt utholdt.

alle: følg trompet i takt 10 (sjekk gjerne partituret hva de har)

trompet og trombone: takt 12: legg 32'delstonene rett på slaget. Dobbeltpunktete åttendeler skal være utholdt. "brassy" sound. 

trompet og trombone: takt 14: legg de første 32'delsnotene korrekt i forhold til ener i treblås. Siste 32'delsnote i takten plasserer dere rett på slaget.

horn: i taktene 8-9 og 15 har dere melodig. Jeg vil ha dette sterkt, men enda viktigere cantabile og med en lik klang i hele gruppa, så pass på at dere følger leder her.

tensax og euphonium: i takt 16: følg tromboner (de har det samme)

tromboner/ euph og tensax: start takt 16 presis etter ener lagt av all treblås. 

alle: følg tromboner i takt 16 i deres rit

tromboner: takt 16 er appassionato, men vil ha molto marcato med tenuto/klang på tonene. Tenk at dere skal lede hele korpset her.

alle: treff 2. slaget i takt 17 sammen med trompet (har to 32'delsnoter opptakt til 2. slag)

altsax/ horn/ euphonium:  jeg ønsker i takt 18 å høre mest horn.

horn/ fagott: i taktene 19-20 spiller dere sammen med piano og melodisk slagverk

Mallets: jeg vil ha stikknoter for harpe og piano i hele stykket

klarinetter: akkordene fra 22 er som følge (natura) (obs alt dette spilles med piano, så sjekk litt med tuner her slik at dere ikke blir høye)

- 22: Dadd9 (3. kla har 9'er som dissonerer)

- 23: F3m7/C#: (2. kla har 7'er som dissonerer)

- 24: Hm7add11: (nederste 1. kla har 7'er og øverste 2. kla har 11'er som dissonrerer)

- 25: Dadd9/A: (2. kla har 9'er som dissonrerer)

- 26: Em7/G: (3. klarinett har 7'er som dissonrerer)

- 27: Em7: (3. klarinett har 7'er som dissonrerer)

- 28: A7sus4: (øverste 1. klarinett har 7'er som dissonerer)

alle: tempo fra 30 blir 132

trompet og horn: takt 42- 44: viktige ledetakter. Pass på at takt 42 blir korrekt rytmisk, stopp lang tone før åttendeler. molto artikulert. Alle følger leder i trompetgruppa. 

lys treblås: taktene 50- 54 er akkompagnement, max mp.

trompet/ trombone/ horn: taktene 54-55: viktige ledetakter. Pass på at alt blir korrekt rytmisk, stopp lang tone før åttendeler. molto artikulert. Alle følger leder i trompetgruppa.

alle: tempo fra 158: 126

alle: tempo fra 176: 88 MEN: takt 183 spiller rit på to første slag og to siste slag i 73!)

alle: tempo fra 184: 146